A3sound nas AceñasReportaxe fotográfica de a3sound.
As Aceñas (30-XI-2008).